Đừng phấn đấu để thành công mà hãy phấn đấu để mình có ích

Không bài đăng nào có nhãn chia-se. Hiển thị tất cả bài đăng
Không bài đăng nào có nhãn chia-se. Hiển thị tất cả bài đăng
Được tạo bởi Blogger.