Đừng phấn đấu để thành công mà hãy phấn đấu để mình có ích

Thứ Tư, 1 tháng 10, 2014

Chìa khóa viết 1 bản kế hoạch kinh doanh hoàn hảo từ A-Z

with 0 Comment
Trong kinh doanh hay học tập, dù bạn làm gì cũng cần phải lên kế hoạch chi tiết. Một bản kế hoạch chi tiết, đầy đủ, có mục tiêu và thời gian xác thực sẽ giúp bạn làm việc và theo dõi công việc một cách hiệu quả hơn. Với tôi hằng ngày trước khi bắt đầu làm việc tôi đều dành ra khoảng 5 phút để viết 1 bản kế hoạch. Ở đó tôi sẽ list ra các công việc phải làm và ghi rõ thời gian hoàn thành. Còn nếu bạn làm startup thì sẽ cần những bản kế hoạch chi tiết và rông lớn hơn nhiều.

[ Infographic ] Cách lập một bản kế hoạch hoàn hảo

Chìa khóa viết một bản kế hoạch chi tiết
Chìa khóa viết một bản kế hoạch chi tiết


Được tạo bởi Blogger.